Museomoottoripyörä ja laki

Tämä Yamaha XV750  katsastettiin museorekisteriin keväällä 2012.

Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090

24 § Museoajoneuvo

Museoajoneuvo on katsastustoimipaikan valtakunnallisen rekisteröidyn museoajoneuvojärjestön lausunnon perusteella museoajoneuvoksi hyväksymä ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entistetty asianmukaisesti.

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa tarkempia ohjeita 1 momentissa tarkoitetun lausunnon sisällöstä ja menettelystä hyväksyttäessä ajoneuvo museoajoneuvoksi.

http://www.trafi.fi/filebank/a/1325147177/22eea1a47022c67d8d2aee4458b0dc25/4751-Museoajoneuvon_hyvaksyminen_katsastuksessa.pdf

Museoajoneuvon luokitusta koskevan 24 §:n 1 momentin säännös museoajoneuvon 30 vuoden ikärajasta tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008, johon saakka sovelletaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/1992) mukaista ikärajaa (25 vuotta).

Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090 (www.finlex.fi)

Museoajoneuvolausunto on siis autorekisterikeskuksen hyväksymän museoajoneuvojärjestön antama kirjallinen lausunto, jossa ajoneuvo yksilöidään ja annetaan lausunto sen alkuperäiskuntoisuudesta / entistämisestä. Moottoripyörien osalta tällaisen lausunnon antavat Veteraanimoottoripyöräklubi ry:n johtokunnan valtuuttamat museoajoneuvotarkastajat.

Katso lisätietoja VMPK:n sivuilta:

http://www.vmpk.fi/museotarkastus.html

Ducati F1 ja Kawasaki GPZ 900  -85.  Nämäkin ovat jo museoikäisiä.

Ducati F1 ja Kawasaki GPZ 900 -85.
Nämäkin ovat jo museoikäisiä.